เจ้าหน้าที่สช.อ.สะบ้าย้อย ลงพื้นที่ ร.ร.เอกชนในสังกัด เพื่อตรวจ นิเทศ ติดตามนักเรียนที่มีรายชื่อซ้ำซ้อน ปีการศึกษา 2559

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
เจ้าหน้าที่สช.อ.สะบ้าย้อย ลงพื้นที่ ร.ร.เอกชนในสังกัด เพื่อตรวจ นิเทศ ติดตามนักเรียนที่มีรายชื่อซ้ำซ้อน ปีการศึกษา 2559

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น