เจ้าหน้าที่สช.อ.สะบ้าย้อย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ LAS

วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2560

เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง (LAS) ประจำปีการศึกษา 2559  ณ สนามสอบ รร.ศาสน์สันติธรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น