เจ้าหน้าที่ สช.อ.เทพา ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี “

22 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี ” โดยจัดกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ     ณ ที่ว่าการอำเภอเทพา  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น