เจ้าหน้าที่ สช.อ.เทพา ลงพื้นที่ตรวจนักเรียนซ้ำซ้อนโรงเรียนเอกชนในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่  ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ข้าราชการและพนักงานราชการสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจนักเรียนซ้ำซ้อนโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น