ขอเชิญชม “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ Science Film Festival ๒๐๑๖”

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดกิจกรรม “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ Science Film Festival ๒๐๑๖” เพื่อให้สาธารณชนเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น