เลขาธิการ กช. ประธานเปิดการประชุม “สะเต็มศึกษา” ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.ชูสิน  วรเดช  รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ “สะเต็มศึกษา : ต้นกล้า Smart Trainer Team” โดย ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมโรงแรมหรรษาเจบีหาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๒๐๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น