เลขาธิการ กช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.พะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เพื่อตรวจนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการดังกล่าว จำนวน ๑๕ โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน – ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พร้อมด้วยการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการฯ ณ ห้องประชุมโซเฟีย โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น