เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาขอเชิญโรงเรียนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยจังหวัดสงขลา ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชนกำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณตำหนักเขาน้อย อ.เมือง จ.สงขลา โดย นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็ก มีกิจกรรมการแสดง การเล่นเกมส์ มอบของรางวัล การจัดเลี้ยงอาหาร ผลไม้ ไอศกรีม น้ำดื่ม และเปิดตำหนักเขาน้อยให้เข้าเยี่ยมชม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น