โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย (๓-๖ ปี)

ด้วยบริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด จัดอบรม “โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ๓-๖ ปี ณ หอประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ หากโรงเรียนใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธัญรัตน์ นิลฉ่ำ โทร.๐๖๑-๓๙๗-๖๓๔๘ หรือ ๐๖๓-๒๓๔-๙๐๔๖

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น