โครงการธารน้ำใจชาวศรีสว่างวงศ์มอบทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ด้วยโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ริเริ่มให้มีโครงการธารน้ำใจชาวศรีสว่างวงศ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากไร้และด้อยโอกาสที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๑๖ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันธ์ใดๆ หากโรงเรียนใดสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เอกสารดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาโรงเรียนศรีสว่างวงศ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น