โครงการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริฯ

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนธรรมคีรีวิทยา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา และโรงเรียนส่งเสริมอิสลาม อ.นาทวี จ.สงขลา เพื่อตรวจนิเทศติดตามผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น