โครงการพบนักเรียนหน้าเสาธงตั้งวงคุยกับครูโรงเรียนอุปถัมภ์ศาสน์

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นางนิชาภา มณีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ร่วมโครงการ พบนักเรียนหน้าเสาธงตั้งวงคุยกับครูโรงเรียนอุปถัมภ์ศาสน์ อ.เทพา จ.สงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น