โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สงขลา ปฎิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการประชุมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ้นที่ ๕ (ระยะที่ ๑) ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา ในการนี้ ดร.วาทิต มีสนุ่น และ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านการสอบบรรจุฯ เข้าร่วมประชุมการพัฒนา ประมาณ ๒๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น