โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ สช.จ.สงขลา และ สช.อำเภอ

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ (Organization Development : OD) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ แก่งชมดาว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เพื่อนำบุคลากรศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านในกอย (สวนลุงนัน ชูเอียด) ศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านโงกน้ำ และ กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว บ้านคอกวัว จ.พัทลุง

« 1 ของ 4 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น