โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านอิสลามศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (Pre I-Net) ณ ดี อามาน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อ.เทพา จ.สงขลา

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น