โครงการสรุปผลการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษา O-Net/I-Net ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้เกียรติพบปะเยี่ยมเยียนพร้อมให้โอวาทแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้ง ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย) ในโครงการสรุปผลการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) และการทดสอบทางการศึกษาด้านอิสลามศึกษา (I-Net) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโรงแรมไดอิชิ  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดย สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๓๐ คน

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น