โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยภายใต้ “โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ฯ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑” (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา และเพื่อให้นักเรียนที่ประพฤติดี มีคุณธรรม ได้มีโอกาสศึกษาในสถานศึกษาใกล้บ้าน หากผู้ใดสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองทางเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการฯได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง

โครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ

แบบฟอร์มรายชื่อโครงการคุณธรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น