โครงการอบรมครูโรงเรียนเอกชนด้วยระบบทางไกล “สะเต็มศึกษา” ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา และบรรยายพิเศษโดย ดร.ชูสิน วรเดช       รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมอบหมายให้โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ เป็นศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV, ETV และ OBEC Channel ซึ่งส่งสัญญาณไปยังโรงเรียนศูนย์การอบรมที่กระจายครอบคลุมอยู่ทุกจังหวัดทุกสังกัด ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ มีครูโรงเรียนเอกชนเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดสงขลาเข้าร่วมการอบรมกว่า ๕๐ คน

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น