โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น