โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน “กิจกรรมเปิดโลกทัศน์ปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓”

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น