โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียน ฯ ปีที่ ๒ รุ่นที่ ๔

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๒ รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ โดย ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๒๕๐ คน ไปทัศนศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่และจังหวัดสงขลา

« 1 ของ 3 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น