โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนตาดีกาในอำเภอจะนะ

วันนี้(24/08/2559) ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจและอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนตาดีกาในอำเภอจะนะ  ณ ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ โดยมีนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น