กลุ่มแผนฯ ประชุม โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน

กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ นำโดย ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ดูแลกลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ และฝ่ายแผน โดยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น