โครงการ “ตะลุยข้อสอบ มอบความรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยกับ Myschool@PSU ครั้งที่ 1”

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการ “ตะลุยข้อสอบ มอบความรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยกับ Myschool@PSU ครั้งที่ ๑”  ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย และเป็นการเปิดโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่อยู่ตามภูมิภาคของประเทศ ซึ่งในโครงการดังกล่าวนักเรียนสามารถนำไปใช้เป็นแนวข้อสอบได้ทุกระบบเพราะเนื้อหาทางวิชาการที่ครอบคลุมในการสอบ ๓ ระบบ ประกอบด้วย การสอบตรง, ๙ วิชาสามัญและ O-Net หากสนใจสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกในระบบเพื่อจะได้เรียนรู้และทำแบบทดสอบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://myschool.psu.ac.th/

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Myschool@psu

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น