โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิขอเชิญชมโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ในงานพิพิธทัศนาพิพิธทัศนาเฉลิมพระเกียรติราชกุมารี ศรีสยาม ครั้งที่ ๓

โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ขอเชิญชมโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน หนุมานถวายพล ข้ามสมุทรยกรบ ในงานพิพิธทัศนาเฉลิมพระเกียรติราชกุมารี ศรีสยาม ครั้งที่ ๓ ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ (หอนาฬิกา) หาดใหญ่พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

20349

20350

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น