โรงเรียนศรีสว่างวงศ์มอบดอกไม้จันทน์น้อมถวายในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มีจิตอาสานำครูและนักเรียนในโรงเรียนร่วมกันประดิษฐ์และนำดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑,๐๐๐ ดอก มอบให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลานำไปน้อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่รัฐบาลจะจัดขึ้นในพฤหัสบดีที่  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร โดยรัฐบาลประกาศให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการ ๑ วัน เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกคนที่มีโอกาสได้เข้าร่วมในพระราชพิธีที่สำคัญของประเทศโดยพร้อมเพรียงกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น