โรงเรียนศิริพงศ์วิทยารับโล่รางวัลโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนศิริพงศ์วิทยา อ.เมือง จ.สงขลา รับโล่รางวัลโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  โดยคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ร่วมพิจารณาประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดในระหว่างวันที่  ๑๗ – ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ผลการประเมินรอบแรกอยู่ในระดับดีมีสิทธิ์ได้รับการประเมินรอบ ๒ ในอีก ๓ ปีข้างหน้า

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น