โรงเรียนแจ้งวิทยาจัดพิธีถวายรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฏก ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก ประจำปี ๒๕๖๐ แด่พระพิศาลสิกขกิจ เจ้าอาวาสวัดแจ้ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแจ้งวิทยา ณ อาคารอเนกประสงค์เกษม-สุนทร โรงเรียนแจ้งวิทยา อ.เมือง จ.สงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น