19 ธันวาคม 2559

ดร.วาทิต มีสนุ่น รอง ผอ.สช.จังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน ปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม4 การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอีหยาอุลอูลูมิดดีน ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

#1

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น