เจ้าหน้าที่สช.อ.สะบ้าย้อย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบ NT

วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2560

เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT (National Test) ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น