นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนฯ

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายโยธาธิการ เทศบาลตำบลลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา ลงพื้นที่ประเมินความพร้อมอาคารสถานที่ของโรงเรียนที่ขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง ณ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา และโรงเรียนรัศมีธรรมวิทยา อ.เทพา จ.สงขลา

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น