ประกาศ ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จชต.

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งดำเนินการสอบเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๔ รายวิชา คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ คณิตศาสตร์

Read more

นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.สงขลา ตรวจเยี่ยมค่ายย่อยลูกเสือ สงขลา ในงานชุมนุมลูกเสือ จตช.ครั้งที่ ๑๒ ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อ.ละงู จ.สตูล

วันนี้ (๔ เมษายน ๒๕๖

Read more

นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง หาดใหญ่ รัตภูมิ บางกล่ำ และสะเดา

วันนี้ (๔ เมษายน ๒๕๖

Read more

ร่วมพิธีเปิดโครงการ”วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือปี2559″

ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ”วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือปี2559″

Read more

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน “รุ่งโรจน์เกมส์ 2016”

ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.จ.สงขลา และ เจ้าหน้าที่สช. อ.จะนะ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน “รุ่งโรจน์เกมส์ 2016”

Read more

ประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

วันนี้ (7 กันยายน 2559) ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.จ.สงขลาและคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

Read more

เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครูที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิด

ดร. ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครูที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิด

Read more

ประธานพิธีเปิดงานกีฬาแสงธรรมเกมส์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2559

วันนี้ (5 กันยายน 2559) ดร. ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดงานกีฬาแสงธรรมเกมส์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2559

Read more

ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

นนี้ (๓ กันยายน ๒๕๕๙) ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

Read more

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารอำเภอ (กบอ.)

วันนี้ (๑ กันยายน ๒๕๕๙) ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวดสงขลา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารอำเภอ (กบอ.)

Read more