วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีเปิดงาน “๑๐๐ ปี การศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย”

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์

Read more

นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.สงขลา ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายมะยูนิ สามาลูกา ผอ.สช.อ.รามัน ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สช.อ.เมืองยะลา

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์

Read more

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมสนับสนุนการตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการระดับจังหวัด

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์

Read more

ผอ. สช.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร เหรียญรางวัล โล่รางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะวิชาการในงานมหกรรมวิชาการนานาชาติ

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์

Read more

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน

Read more

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศสำนักงานการศึก

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา

Read more

ประกาศ ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จชต.

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งดำเนินการสอบเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๔ รายวิชา คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ คณิตศาสตร์

Read more

นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.สงขลา ตรวจเยี่ยมค่ายย่อยลูกเสือ สงขลา ในงานชุมนุมลูกเสือ จตช.ครั้งที่ ๑๒ ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อ.ละงู จ.สตูล

วันนี้ (๔ เมษายน ๒๕๖

Read more