นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

Read more

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอเทพาที่ประสบอุทกภัย

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอเทพาที่ประสบอุทกภัย

Read more

ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากำหนดจัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากลสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลา

Read more

การประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมสัมมนาบูรณาการแผนงาน โครงการและงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Read more