สช.อ.เทพา ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดเตรียมจัดงานวัฒนธรรมอำเภอเทพา

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ดำเนินการประชุมโรงเรียนเอกชนในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวัฒนธรรมอำเภอเทพา งานย้อนรอยตำนาน เล่าขานเมืองเทพา

Read more

การประชุมโครงการเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จชต.

นางศิริวรรณ แหยะเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ให้เข้าร่วมประชุมกำหนดรายละเอียดการเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๓

Read more

สช.อ.สะบ้าย้อย ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนเป้าหมายที่อยู่นอกระบบการศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ลงพื้นที่ติดตามช่วยเหลือแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนกลุ่มเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมาย (อายุ ๓-๖ ปี) ที่อยู่นอกระบบการศึกษา ในพื้นที่ ม.๒ ต.ทุ่งพอ, ม.๔ ต.คูหา, ม.๒ และ ม.๔ ต.เขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จ.สงขลา

Read more

นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ ประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนศาสนบำรุง

นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนศาสนบำรุง พร้อมนี้ นายอับดลรอมาน  สอมัน นักวิชาการศึกษา กำนันตำบลบ้านนา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ ต.บ้านนา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมวิชาการครั้งนี้

Read more

นายพะเนิน ปิ่นแก้ว รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมคณะกรรมการตรวจความพร้อมการขอจดทะเบียนจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์

Read more

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานเปิดงานวิชาการโรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา และโรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์

Read more

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา HP Reinventing Experiences

บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมมนา HP Reinventing Experiences ในงานจะได้พบกับการนำเสนอ Classroom of the Future ระบบการจัดการห้องเรียนแห่งอนาคต โซลูชั่นเพื่อการจัดการห้องเรียน เทคโนโลยี

Read more