การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-Net) ประจำปี ๒๕๖๑ (ระดับสนามสอบ)

วันที่ ๑๕ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้ง ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และ ตอนปลาย ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐ (ระดับสนามสอบ)

Read more

นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.สงขลา ประธานเปิดงานวันครูโรงเรียนเอกชนเขตพื้นที่อำเภอเทพา

นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทพาบีช รีสอร์ท ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา จัดโดย สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ร่วมกับ เครือข่ายโรงเรียนเอกชนอำเภอเทพา

Read more

นางนิชาภา มณีรัตน์ รักษาราชการแทนผอ.สช.อ.เทพา ประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

นางนิชาภา มณีรัตน์ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา อ.เทพา จ.สงขลา  พร้อมนี้ น.ส.สุมา หัดขะเจ ร่วมจับฉลากมอบของรางวัให้แก่นักเรียนเนื่องในวันเด็กด้วยเช่นกัน

Read more

นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ ประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

นายอนุพงศ์  สุวรรณเวหา  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนศาสนบำรุง อ.จะนะ จ.สงขลา

Read more

ขอเชิญผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนร่วมงานมนุษย์+ธรรมนำน้ำใจสู่สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสงขลา

สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา กำหนดจัดงาน “มนุษย์+ธรรม”  นำน้ำใจสู่สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสงขลา ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา ถ.ลพบุรีราเมศวร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Read more