ประกาศผลการคัดเลือกโครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี ๒๕๖๐

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการครูดีปูชนียบุคคล เพื่อสรรหาและคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยยกย่องให้ได้รับรางวัล “ครูดีปูชนียบุคคล” นั้น บัดนี้คณะกรรมการฯได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยดังประกาศ

Read more

รร.เอกชนสังกัด สช.จ.สงขลา มีจิตอาสาร่วมกันประดิษฐ์และนำดอกไม้จันทน์น้อมถวายในพระราชพิธีฯ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวรพัฒน์ และโรงเรียนวิริยะเธียรวิทยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มีจิตอาสานำครูและนักเรียนในโรงเรียนร่วมกันประดิษฐ์และนำดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑,๐๐๐ ดอก มอบให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

Read more

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้างานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดการศึกษาของหน่วยงานองค์กรหลักในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมอาคารกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า)

Read more