นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลา

นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

Read more

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เรื่อง ปิดรับสมัครครูเข้าอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ขอประกาศปิดรับสมัครครูที่เข้าอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ เมษายน ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ เมษายน ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ เมษายน ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ เมษายน ๒๕๖๑ เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มตามจำนวนที่กำหนดไว้แล้ว โดยจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมแต่ละรุ่นให้ทราบในภายหลัง จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Read more

คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๓

นางสาววาสินี มิหนา นักวิชาการศึกษา ในนามผู้แทนสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๑

Read more

คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๑

นายอับดลรอหมาน สอหมัน นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ร่วมพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ที่ว่าการอำเภอจะนะ

Read more

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง รายชื่อนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น บัดนี้การดำเนินการรับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว

Read more

ขอเชิญผู้สนใจส่งทีมนักกีฬาร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ประจำปี ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดโครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณศาลาไทย หาดสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประเภทเยาวชนทีมชายและหญิง อายุ ๑๒ ๑๔ ๑๖ ปี และประเภทประชาชนทีมชายและหญิง

Read more

นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี พร้อมด้วยบุคลากรลงพื้นที่ตรวจนิเทศศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมคณะกรรมการนิเทศฯชุดที่ ๒ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานกิจการของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ณ ศูนย์ฯตาดีกาบ้านคลองพน บ้านลำลอง บ้านคลองทุเรียน บ้านปลักผอม และบ้านโคกแค อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

Read more

นางนิชาภา มณีรัตน์ หน.กลุ่มบริหารงานทั่วไป สช.อ.เทพา ร่วมงานย้อนรอยตำนาน เล่าขานเมืองเทพา ๗๘๐ ปี

นางนิชาภา มณีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอเทพา ร่วมจัดนิทรรศการและเดินขบวนงาน “ย้อนรอยตำนาน เล่าขานเมืองเทพา ๗๘๐ ปี”

Read more

นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๓

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ๔ อำเภอจังหวัดสงขลา (จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย) นำโดย นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัตินักเรียนผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๑

Read more