ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายพรีโอลิมปิก ประจำปี ๒๕๖๐

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายที่ ๒ ปีที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

Read more

โครงการออมเงินเพื่อความพอเพียงและพัฒนานักสหกรณ์สู่มืออาชีพของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด กำหนดโครงการออมเงินเพื่อความพอเพียงและโครงการพัฒนานักสหกรณ์สู่มืออาชีพ ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ๐๗๔-๕๘๒๘๘๑-๔ ต่อ ๒๐๓

Read more

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดฯ ๒๐ ปี

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดแบบบูรณาการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๐ ปี

Read more

ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมหารือการต้อบรับผู้บริหาร นักกีฬา และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานสงขลาเกมส์

ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือจัดเลี้ยงอาหารและสันทนาการ ในการต้อนรับข้าราชการระดับรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูง นักกีฬาและแขกผู้มีเกียรติ VIP ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ สงขลาเกมส์

Read more

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลา ร่วมปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๐

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นำโดย ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นำกล่าวคำปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

Read more