ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการผู้แทนฯ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

Read more

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช.อ.นาทวี ร่วมเดินทางส่งข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ศธจ.ปัตตานี

นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี เดินทางไปส่ง นางสาวนพดารา พึ่งกุศล นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ข้าราชการในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

Read more

เจ้าหน้าที่ สช.อ.เทพา ลงพื้นที่ตรวจนักเรียนซ้ำซ้อนโรงเรียนเอกชนในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ข้าราชการและพนักงานราชการสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจนักเรียนซ้ำซ้อนโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Read more

นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ

นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ร่วมประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมประชารัฐร่วมใจเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) เสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

Read more

นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนในสังกัด

นายอนุพงศ์ สุวรรณเวลา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการจัดสอบการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ

Read more

โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิขอเชิญชมโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ในงานพิพิธทัศนาพิพิธทัศนาเฉลิมพระเกียรติราชกุมารี ศรีสยาม ครั้งที่ ๓

โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ขอเชิญชมโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน หนุมานถวายพล ข้ามสมุทรยกรบ ในงานพิพิธทัศนาเฉลิมพระเกียรติราชกุมารี ศรีสยาม ครั้งที่ ๓ ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน ๒ อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Read more