ดร. วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยบุคลากร สช.อ.สะบ้าย้อย ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre O-NET

วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2560 ดร. วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยบุคลากร สช.อ.สะบ้าย้อย ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนรุ่งภิญโญ และโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ อ.สะบ้าย้อย

Read more

บุคลาสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย เข้าพบคณะผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

บุคลาสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย เข้าพบคณะผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เพื่อมอบกระเช้าในวาระดิถีขึ้นปีใหม่

Read more

ดร.วาทิต มีสนุ่น รอง ผอ.สช.จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมที่ 4 การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา

ดร.วาทิต มีสนุ่น รอง ผอ.สช.จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมที่ 4 การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน ปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนสามัคคีพัฒนาศึกษา

Read more

บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ร่วมงานโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน ณ โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ

วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2559 บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ได้ร่วมเป็นเกียรติงานโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ 4 การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ

Read more

สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลฟุรกอนได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ 4

วันเสาร์ ที่ 24 ธันวาคม 2559 สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลฟุรกอน บ.ดารู ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ 4 การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา

Read more

ร่วมงานโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอิสลาหุดดีน

บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ได้ร่วมงานโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ 4 การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอิสลาหุดดีน

Read more

ร่วมเป็นเกียรติในงานโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน ณ สถาบันศึกษาปอเนาะยาบาลุลฮูดา

20 ธันวาคม 2559 บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ร่วมเป็นเกียรติในงานโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ 4 การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ สถาบันศึกษาปอเนาะยาบาลุลฮูดา

Read more

ดร.วาทิต มีสนุ่น รอง ผอ.สช.จังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชนฯ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอีหยาอุลอูลูมิดดีน

Read more

หัวหน้าโครงการพระราชดำริฯภาคใต้ ลงตรวจเยี่ยม ร.ร.ธรรมคีรีวิทยา

วันที่ 24 พ.ย.2559 นายไพบูลย์ ศิริแสงตระกูล หัวหน้างานโครงการพระราชดำริฯภาคใต้ ฝ่ายปฎิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ลงตรวจเยี่ยม ร.ร.ธรรมคีรีวิทยา

Read more

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ได้รับเกียรติจากชมรมศูนย์ฯ(ตาดีกา)

Read more