ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา…..ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓)

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) ระหว่างวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Read more

นายอับดุลร่อซ้าก จิงู นักวิชาการอิสลามศึกษา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือการวัดและประเมินผลหลักสูตรอิสลามศึกษา ตามโครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.สงขลา มอบหมายให้นายอับดุลร่อซ้าก จิงู นักวิชาการอิสลามศึกษา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือการวัดและประเมินผลหลักสูตรอิสลามศึกษา ตามโครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายอดินันท์ ปากบารา) เป็นประธาน

Read more

นายสุชาติ ซิรยานนท์ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขันกิจกรรมมหกรรมฟุตซอลรวมพลัง “ศอ.บต. 5 จังหวัดชายแดนใต้ 2018

วันที่ 22 มีนาคม 256

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ สยามนครินทร์คอมเพล็ก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สำนักงานการศึกษาเอกช

Read more

นางศิริวรรณ แหยะเจริญ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.สงขลา มอบหมายให้นางศิริวรรณ แหยะเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ สมาพันธ์โรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

Read more

นายอับดุลร่อซ้าก จิงู นักวิชาการอิสลามศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สช.อำเภอ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.สงขลา มอบหมายให้ นายอับดุลร่อซ้าก จิงู นักวิชาการอิสลามศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สช.อำเภอ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 โดย นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด ณ โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท ปัตตานี

Read more

นางศิริวรรณ แหยะเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สช.จ.สงขลา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม” ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1

นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางศิริวรรณ แหยะเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สช.จ.สงขลา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม” ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 โดย นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดการอบรม

Read more

นางศิริวรรณ แหยะเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ กรณีปกติงวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

นางศิริวรรณ แหยะเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ กรณีปกติงวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑โดย นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.สงขลา ให้ข้อคิดและกำลังใจในการรายงานข้อมูลตามนโยบาย และมอบให้ นายอาคม สุชาติพงษ์ รอง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สช.จ.สงขลา

Read more