ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลา ร่วมปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๐

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นำโดย ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นำกล่าวคำปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

Read more

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานปิดกิจกรรมติวเตอร์นักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับชั้นม.ปลาย

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมติวเตอร์นักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี ๒๕๕๙

Read more

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ ๔ การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ โรงเรียนมูลนิธิอิติซอมวิทยา

Read more

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมเพื่อบูรณาการแนวปฏิบัติในการดำเนินงานเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนตามนโยบายของจังหวัดสงขลา

Read more

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯและพัฒนาฯ

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

Read more

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสร่วมเป็นเจ้าภาพกับหน่วยงานอื่นในการบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ ณ วัดแหลมทราย อ.เมือง จ.สงขลา

Read more