ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ อาคารหอสมุด ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

Read more

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา

Read more

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เยี่ยมศูนย์สอบแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เยี่ยมสนามสอบแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนแจ้งวิทยา

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริฯ

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโนราห์ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขล

Read more

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดสงขลา

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖

Read more

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลา ร่วมปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๐

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นำโดย ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นำกล่าวคำปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

Read more

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานปิดกิจกรรมติวเตอร์นักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับชั้นม.ปลาย

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมติวเตอร์นักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี ๒๕๕๙

Read more