การประชุมผู้บริหารและบุคลากรสังกัด สช.จ.สงขลา และ สช.อำเภอ

นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร (สำนักงาน) และบุคลากรสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย ณ ห้องประชุม สพม.๑๖ อาคารกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Read more

ผู้บริหาร สช.จ.สงขลา เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าดอกไม้ให้ นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา

Read more

เจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจนักเรียนซ้ำซ้อน ประจำปี ๒๕๖๐

เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาที่เป็นคณะกรรมการตามคำสั่ง ที่ ๙๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพิจารณา กรั่นกรอง วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลและสรุปผลนักเรียนซ้ำซ้อนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Read more

รร.เอกชนสังกัด สช.จ.สงขลา มีจิตอาสาร่วมกันประดิษฐ์และนำดอกไม้จันทน์น้อมถวายในพระราชพิธีฯ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวรพัฒน์ และโรงเรียนวิริยะเธียรวิทยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มีจิตอาสานำครูและนักเรียนในโรงเรียนร่วมกันประดิษฐ์และนำดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑,๐๐๐ ดอก มอบให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

Read more

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕

Read more

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช. จัดพิธีเลี้ยงส่ง รองผอ.สช.จ.สงขลา รับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นำโดย นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้ง ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย) ร่วมจัดพิธีเลี้ยงส่ง ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เดินทางไปรับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

Read more

ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมหารือการต้อบรับผู้บริหาร นักกีฬา และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานสงขลาเกมส์

ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือจัดเลี้ยงอาหารและสันทนาการ ในการต้อนรับข้าราชการระดับรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูง นักกีฬาและแขกผู้มีเกียรติ VIP ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ สงขลาเกมส์

Read more