ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช. จัดพิธีเลี้ยงส่ง รองผอ.สช.จ.สงขลา รับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นำโดย นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้ง ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย) ร่วมจัดพิธีเลี้ยงส่ง ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เดินทางไปรับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

Read more

ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมหารือการต้อบรับผู้บริหาร นักกีฬา และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานสงขลาเกมส์

ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือจัดเลี้ยงอาหารและสันทนาการ ในการต้อนรับข้าราชการระดับรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูง นักกีฬาและแขกผู้มีเกียรติ VIP ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ สงขลาเกมส์

Read more

ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวางพานดอกไม้เนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓

ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีวางพานดอกไม้เนื่องในวันที่ระลึก มหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

Read more

ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.จ.สงขลา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา

ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา

Read more

ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา”

ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา อ.จะนะ จ.สงขลา

Read more

ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรครบ ๑๐๐ วัน ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ ๑๐๐ วัน) ณ บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ต่อจากนั้นในช่วงบ่ายร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read more

ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.จ.สงขลา และเจ้าหน้าที่ สช. ร่วมงานวันครูประจำปี ๒๕๖๐

ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันครูประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมือง จ.สงขลา

Read more

ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน

ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ ๔ การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษาชุมชนสันติสุข ณ โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ

Read more

ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา

ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องภาวะผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑ ในโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

Read more

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า

Read more