บุคลากร สช.จ.สงขลา ร่วมพิธีแห่ผ้าพระเจดีย์หลวงเขาตังกวนเนื่องในวันสงขลา ประจำปี ๒๕๖๑

นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีแห่ผ้าพระเจดีย์หลวงเขาตังกวนเนื่องในวันสงขลา ณ บริเวณลานพระเจดีย์หลวงเขาตังกวน อ.เมือง จ.สงขลา

Read more

การประชุมผู้บริหารและบุคลากรสังกัด สช.จ.สงขลา และ สช.อำเภอ

นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร (สำนักงาน) และบุคลากรสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย ณ ห้องประชุม สพม.๑๖ อาคารกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Read more

ผู้บริหาร สช.จ.สงขลา เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าดอกไม้ให้ นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา

Read more

เจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจนักเรียนซ้ำซ้อน ประจำปี ๒๕๖๐

เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาที่เป็นคณะกรรมการตามคำสั่ง ที่ ๙๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพิจารณา กรั่นกรอง วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลและสรุปผลนักเรียนซ้ำซ้อนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Read more

รร.เอกชนสังกัด สช.จ.สงขลา มีจิตอาสาร่วมกันประดิษฐ์และนำดอกไม้จันทน์น้อมถวายในพระราชพิธีฯ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวรพัฒน์ และโรงเรียนวิริยะเธียรวิทยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มีจิตอาสานำครูและนักเรียนในโรงเรียนร่วมกันประดิษฐ์และนำดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑,๐๐๐ ดอก มอบให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

Read more

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕

Read more

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช. จัดพิธีเลี้ยงส่ง รองผอ.สช.จ.สงขลา รับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นำโดย นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้ง ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย) ร่วมจัดพิธีเลี้ยงส่ง ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เดินทางไปรับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

Read more