นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี รร.มูลนิธิอิตีซอมวิทยา

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ โรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา อ.เทพา จ.สงขลา

Read more

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ ๔ การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ สถาบันศึกษาปอเนาะตาจุดดีน

Read more