นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.สงขลา ตรวจเยี่ยมค่ายย่อยลูกเสือ สงขลา ในงานชุมนุมลูกเสือ จตช.ครั้งที่ ๑๒ ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อ.ละงู จ.สตูล

วันนี้ (๔ เมษายน ๒๕๖

Read more

นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง หาดใหญ่ รัตภูมิ บางกล่ำ และสะเดา

วันนี้ (๔ เมษายน ๒๕๖

Read more

ดร.วาทิต มีสนุ่น รอง ผอ.สช.จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมที่ 4 การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา

ดร.วาทิต มีสนุ่น รอง ผอ.สช.จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมที่ 4 การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน ปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนสามัคคีพัฒนาศึกษา

Read more

บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ร่วมงานโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน ณ โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ

วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2559 บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ได้ร่วมเป็นเกียรติงานโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ 4 การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ

Read more

สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลฟุรกอนได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ 4

วันเสาร์ ที่ 24 ธันวาคม 2559 สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลฟุรกอน บ.ดารู ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ 4 การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา

Read more

ร่วมงานโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอิสลาหุดดีน

บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ได้ร่วมงานโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ 4 การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอิสลาหุดดีน

Read more

ร่วมเป็นเกียรติในงานโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน ณ สถาบันศึกษาปอเนาะยาบาลุลฮูดา

20 ธันวาคม 2559 บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ร่วมเป็นเกียรติในงานโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ 4 การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ สถาบันศึกษาปอเนาะยาบาลุลฮูดา

Read more

ดร.วาทิต มีสนุ่น รอง ผอ.สช.จังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชนฯ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอีหยาอุลอูลูมิดดีน

Read more

หัวหน้าโครงการพระราชดำริฯภาคใต้ ลงตรวจเยี่ยม ร.ร.ธรรมคีรีวิทยา

วันที่ 24 พ.ย.2559 นายไพบูลย์ ศิริแสงตระกูล หัวหน้างานโครงการพระราชดำริฯภาคใต้ ฝ่ายปฎิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ลงตรวจเยี่ยม ร.ร.ธรรมคีรีวิทยา

Read more

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ได้รับเกียรติจากชมรมศูนย์ฯ(ตาดีกา)

Read more