นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre O-NET

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมคณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Pre O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ

Read more

สช.จ.สงขลาจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับศูนย์สอบ

Read more

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre O-Net

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Read more