นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในการพิจารณาคัดเลือกทุนออุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลารับทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

Read more