ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

Read more

ขอเชิญโรงเรียนเอกชนส่งผลงานประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา…ตามรอยเท้าพ่อ” ปี ๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา…ตามรอยเท้าพ่อ” ปี ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา รุ่นที่ ๒ “การพัฒนาคุณภาพผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ ในจังหวัดสงขลา” ประเภทผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด รุ่นที่ ๒ “การพัฒนาคุณภาพผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ ในจังหวัดสงขลา” ประเภทผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ระหว่างวันที่ ๒๒- ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Read more

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา HP Reinventing Experiences

บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมมนา HP Reinventing Experiences ในงานจะได้พบกับการนำเสนอ Classroom of the Future ระบบการจัดการห้องเรียนแห่งอนาคต โซลูชั่นเพื่อการจัดการห้องเรียน เทคโนโลยี

Read more

การให้ทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา จะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพันธ์ใดๆ ทั้งสิ้นและให้ติดต่อกันไปจนจบหลักสูตร

Read more

ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมการประกวดการแสดงพื้นบ้านในสถานศึกษารับถ้วยพระราชทานฯ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษา รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพารัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นวิศิษฏศิลปินและเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนเห็นคุณค่างานศิลปวัฒนธรรมไทย

Read more

โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย (๓-๖ ปี)

บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด จัดอบรม “โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ๓-๖ ปี ณ หอประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ หากโรงเรียนใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธัญรัตน์ นิลฉ่ำ โทร.๐๖๑-๓๙๗-๖๓๔๘

Read more

ขอเชิญโรงเรียนร่วมกิจกรรมการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๑

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญกับเยาวชนต้นแบบที่ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถเล่นดนตรี นาฏศิลป์ ศิปะการแสดง อย่างน้อย ๑ ชนิด จะดำเนินการคัดเลือกจากสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ

Read more

ขอเชิญผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนร่วมงานมนุษย์+ธรรมนำน้ำใจสู่สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสงขลา

สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา กำหนดจัดงาน “มนุษย์+ธรรม”  นำน้ำใจสู่สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสงขลา ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา ถ.ลพบุรีราเมศวร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Read more

เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาขอเชิญโรงเรียนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

จังหวัดสงขลา ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชนกำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณตำหนักเขาน้อย อ.เมือง จ.สงขลา โดย นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็ก

Read more