ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ (ปอเนาะโคกยาง) อ.จะนะ จ.สงขลา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา(ปอเนาะโคกยาง)ที่ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการแข่งขันโครงการ”เธอคือแรงบรรดาลใจ” ระดับประเทศ

Read more

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบห้องเรียนวิทยาศาสตร์บูรณาการฯ

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ลงพื้นที่เยี่ยมห้องสอบในการทดสอบห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบบูรณาการ

Read more

ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.จ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและมอบวุฒิบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙

ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสันติวิทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

Read more

ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจแนวนโยบายของรัฐ

ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจแนวนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มครูชาวต่างประเทศ) ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอจะนะ

Read more

ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.สข. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “วันวิชาการ ทรัพย์ธานีวิทยา” ครั้งที่ ๒

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.สข. และเจ้าหน้าที่ สช.อ.จะนะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “วันวิชาการ ทรัพย์ธานีวิทยา”….

Read more

พิธีเปิดอาคารสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ จัดกิจกรรมเสมายามเช้า กินข้าวยำสัญจร และ เปิดอาคารสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ โดย นายสุรินทร์ สุริยวงศ์ นายอำเภอจะนะ ประธานในพิธี

Read more

ดร. ชูสิน วรเดช รอง ผอ. สช. สงขลา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สช.อ.จะนะ ร่วมโครงการ “กินน้ำชายามเช้า กินข้าวยำสัญจร” “ร่วมต้อนรับครูชาวต่างประเทศ” และ”ประชุมบุคลากร สช.อ.จะนะ”

วันนี้ ดร. ชูสิน วรเดช รอง ผอ. สช. สงขลา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สช.อ.จะนะ ร่วมโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (กินน้ำชายามเช้า กินข้าวยำสัญจร)…..

Read more

เจ้าหน้าที่สช.อ.จะนะ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย ศูนย์ฯ (ตาดีกา) อ.จะนะ ร่วมทำความสะอาดมัสยิดสอลาหุดดีน

วันนี้ (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เวลา ๑๐.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ สช.อ.จะนะ ร่วมกับ คณะกรรมการเครือข่าย ศูนย์ฯ (ตาดีกา) อ.จะนะ ร่วมทำความสะอาดมัสยิดสอลาหุดดีน (บ้านปากบาง) ต.สะกอม อ.จะนะ

Read more

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

วันนี้ (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เวลา ๐๗.๐๐ น. ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เข้าร่วมกิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

Read more