นายอับดลรอหมาน สอหมัน นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ประชุมผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อ.จะนะ

นายอับดลรอหมาน สอหมัน นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ประชุมผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

Read more

นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ ร่วมประชุมนิเทศ(จิตอาสา)และการจัดงานแสดงนวัตกรรมการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เข้าร่วมประชุมการนิเทศ(จิตอาสา) และการจัดงานแสดงนวัตกรรมการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) จังหวัดปัตตานี

Read more

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ. สงขลา ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนศูนย์ฯ (ตาดีกา) ๔ อำเภอ จ.สงขลา

นายอับดลรอหมาน สอหมัน นักวิชาการศึกษาสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ได้รับมอบหมายจากนายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ๔ อำเภอจังหวัดสงขลา

Read more

นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบการอ่านชั้น ป.๑

นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการอ่าน ชั้น ป.๑ โรงเรียนสันติวิทย์ และ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา อ.จะนะ จ.สงขลา

Read more

สช.อ.จะนะ ร่วมกับ โรงเรียนเร๊าะห์มานียะห์ ร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ (อำเภอยิ้มเคลื่อนที่)

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ร่วมกับ โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์ อ.จะนะ จ.สงขลา เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์(อำเภอยิ้มเคลื่อนที่) จัดโดย อำเภอจะนะ ณ.โรงเรียนวัดบ้านไร่ ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขล

Read more

นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ ร่วมกิจกรรมน้ำชายามเช้าและลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนเอกชนในสังกัด

นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ให้เกียรติร่วมพบปะพูดคุยและร่วมกิจกรรมน้ำชายามเช้าอำเภอจะนะ ณ ศูนย์บริการโตโยต้า สาขาจะนะ ต่อจากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในสังกัด จำนวน 3 แห่ง

Read more

นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ ประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนศาสนบำรุง

นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนศาสนบำรุง พร้อมนี้ นายอับดลรอมาน  สอมัน นักวิชาการศึกษา กำนันตำบลบ้านนา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ ต.บ้านนา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมวิชาการครั้งนี้

Read more

การประชุมหารือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา

นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ ร่วมประชุมหารือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา

Read more

สช.อ.จะนะ ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอ

Read more

สช.อ.จะนะ ร่วมกับโรงเรียนเอิ้นวิทยานุสรณ์จัดนิทรรศการในกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอจะนะ

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ร่วมกับ โรงเรียนเอิ้นวิทยานุสรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการและส่งการแสดงในกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ของอำเภอจะนะ ณ โรงเรียนวัดสะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา

Read more