นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนในสังกัด

นายอนุพงศ์ สุวรรณเวลา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการจัดสอบการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ

Read more

นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ ให้โอวาทพนักงานราชการครูสังกัด สช.อ.จะนะ

นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะพบปะพูดคุยและให้โอวาทแก่พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนเอกชนเขตพื้นที่อำเภอจะนะ เนื่องในโอกาสการต่อสัญญาจ้าง

Read more

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอจะนะและใกล้เคียง ร่วมแสดงความยินดีในงานต้อนรับ นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ (ปอเนาะโคกยาง) อ.จะนะ จ.สงขลา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา(ปอเนาะโคกยาง)ที่ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการแข่งขันโครงการ”เธอคือแรงบรรดาลใจ” ระดับประเทศ

Read more

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบห้องเรียนวิทยาศาสตร์บูรณาการฯ

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ลงพื้นที่เยี่ยมห้องสอบในการทดสอบห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบบูรณาการ

Read more

ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.จ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและมอบวุฒิบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙

ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสันติวิทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

Read more

ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจแนวนโยบายของรัฐ

ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจแนวนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มครูชาวต่างประเทศ) ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอจะนะ

Read more

ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.สข. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “วันวิชาการ ทรัพย์ธานีวิทยา” ครั้งที่ ๒

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.สข. และเจ้าหน้าที่ สช.อ.จะนะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “วันวิชาการ ทรัพย์ธานีวิทยา”….

Read more