สช.อ.จะนะ ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอ

Read more

สช.อ.จะนะ ร่วมกับโรงเรียนเอิ้นวิทยานุสรณ์จัดนิทรรศการในกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอจะนะ

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ร่วมกับ โรงเรียนเอิ้นวิทยานุสรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการและส่งการแสดงในกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ของอำเภอจะนะ ณ โรงเรียนวัดสะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา

Read more

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ลงพื้นที่เยี่ยนสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ สนามสอบโรงเรียนเอกชนในสังกัด

Read more

นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ ประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

นายอนุพงศ์  สุวรรณเวหา  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนศาสนบำรุง อ.จะนะ จ.สงขลา

Read more

นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมงานเปิดโลกการศึกษาอิสลามจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๐

นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ และบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Read more

นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนในสังกัด

นายอนุพงศ์ สุวรรณเวลา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการจัดสอบการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ

Read more

นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ ให้โอวาทพนักงานราชการครูสังกัด สช.อ.จะนะ

นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะพบปะพูดคุยและให้โอวาทแก่พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนเอกชนเขตพื้นที่อำเภอจะนะ เนื่องในโอกาสการต่อสัญญาจ้าง

Read more

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอจะนะและใกล้เคียง ร่วมแสดงความยินดีในงานต้อนรับ นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ (ปอเนาะโคกยาง) อ.จะนะ จ.สงขลา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา(ปอเนาะโคกยาง)ที่ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการแข่งขันโครงการ”เธอคือแรงบรรดาลใจ” ระดับประเทศ

Read more

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบห้องเรียนวิทยาศาสตร์บูรณาการฯ

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ลงพื้นที่เยี่ยมห้องสอบในการทดสอบห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบบูรณาการ

Read more