ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.สข. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “วันวิชาการ ทรัพย์ธานีวิทยา” ครั้งที่ ๒

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.สข. และเจ้าหน้าที่ สช.อ.จะนะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “วันวิชาการ ทรัพย์ธานีวิทยา”….

Read more