ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมคณะกรรมการฯลงพื้นที่ตรวจการขอจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะ

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะ ลงพื้นที่ตรวจการขอจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะต้นทอน อ.นาทวี จ.สงขลา

Read more

ประชุมรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการนิเทศติดตามและประเมินผลศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) อำเภอนาทวี

วันนี้(๓๐ ส.ค. ๕๙) น

Read more