ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอนาทวีและใกล้เคียง ร่วมแสดงความยินดีในงานต้อนรับ นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี

Read more

คณะกรรมการประเมินรางวัลโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนรับรางวัลพระราชทานฯ ประจำปี ๒๕๖๐

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี และเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ซึ่งเป็นคณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐

Read more

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมคณะกรรมการฯลงพื้นที่ตรวจการขอจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะ

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะ ลงพื้นที่ตรวจการขอจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะต้นทอน อ.นาทวี จ.สงขลา

Read more