นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

Read more

คณะกรรมการตรวจความพร้อมสถาบันศึกษาปอเนาะเขตพื้นที่อำเภอนาทวี

คณะกรรมการตรวจความพร้อมสถาบันศึกษาปอเนาะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะฮาฟีเซาะห์อัลกุรอ่านนูรุลสะอาดะห์ เพื่อตรวจความพร้อมในการจดทะเบียนขอเปิดสถาบันศึกษาปอเนาะในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี

Read more

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช.อ.นาทวี ร่วมเดินทางส่งข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ศธจ.ปัตตานี

นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี เดินทางไปส่ง นางสาวนพดารา พึ่งกุศล นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ข้าราชการในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

Read more

นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ

นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ร่วมประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมประชารัฐร่วมใจเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) เสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

Read more

นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี ประธานเปิดกิจกรรมอบรมการจัดการเรียนรู้ระบบ Open Approach และนวัตกรรม Professional Learning Community

นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการจัดการเรียนรู้ระบบ Open Approach และนวัตกรรม Professional Learning Community ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน(บ้านพลีใต้) อ.นาทวี จ.สงขลา

Read more

นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี ประธานในการประชุมผู้บริหารและครูผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) อ.นาทวี

นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและครูผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในเขตพื้นที่อำเภอนาทวี เรื่องข้อราชการทั่วไป การใช้หลักสูตรฟัรฎูอีน การนิเทศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกาป และผลการสอบ I-NET ณ มัสยิดมิฟตาฮุดดีนบ้านพลีใต้

Read more

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอนาทวีและใกล้เคียง ร่วมแสดงความยินดีในงานต้อนรับ นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี

Read more

คณะกรรมการประเมินรางวัลโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนรับรางวัลพระราชทานฯ ประจำปี ๒๕๖๐

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี และเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ซึ่งเป็นคณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐

Read more

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมคณะกรรมการฯลงพื้นที่ตรวจการขอจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะ

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะ ลงพื้นที่ตรวจการขอจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะต้นทอน อ.นาทวี จ.สงขลา

Read more