ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเขตพื้นที่อ.สะบ้าย้อย

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย พร้อมนี้ได้มอบปฏิทินและอินผลัมให้ผู้บริหารและครูที่เข้าร่วมประชุม เนื่องในเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์

Read more

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานมอบวุฒิบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธานมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล ๓ โรงเรียนอนุบาลรุ่งภิญโญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

Read more

เจ้าหน้าที่สช.อ.สะบ้าย้อย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบ NT

วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2560

เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT (National Test) ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

Read more

สช.อ.สะบ้าย้อย จัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบ NT

วันอังคารที่ 7 มี.ค.2560

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย จัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT (National Test) ปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการทดสอบในวันที่ 8 มีนาคม 2560

Read more

เจ้าหน้าที่สช.อ.สะบ้าย้อย ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบระดับอิสลามศึกษาตอนต้น

มรมศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) อำเภอสะบ้าย้อย ได้เชิญเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบในชั้นปีที่ 6 ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮฺ) ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ประจำปีการศึกษา 2559

Read more

เจ้าหน้าที่สช.อ.สะบ้าย้อย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ LAS

วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2560

เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง (LAS) ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามสอบ รร.ศาสน์สันติธรรม

Read more

ร่วมตรวจข้อสอบและกรอกผลคะแนน”การอ่านรู้เรื่องและการเขียน” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 26 ก.พ.2560
สช.อ.สะบ้าย้อย โดยความร่วมมือจากครู รร.เอกชนในสังกัด และบุคลากร สช.อ.สะบ้าย้อย ร่วมกันตรวจข้อสอบและกรอกผลคะแนน”การอ่านรู้เรื่องและการเขียน” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2559

Read more

เจ้าหน้าที่สช.อ.สะบ้าย้อย ลงพื้นที่ ร.ร.เอกชนในสังกัด เพื่อตรวจ นิเทศ ติดตามนักเรียนที่มีรายชื่อซ้ำซ้อน ปีการศึกษา 2559

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
เจ้าหน้าที่สช.อ.สะบ้าย้อย ลงพื้นที่ ร.ร.เอกชนในสังกัด เพื่อตรวจ นิเทศ ติดตามนักเรียนที่มีรายชื่อซ้ำซ้อน ปีการศึกษา

Read more

ผอ.สช.จ.สงขลา ลงพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย เพื่อเยี่ยมเยียนบุคลากร สช.อ.สะบ้าย้อยและโรงเรียนในพื้นที่

วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2560

นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สงขลา ลงพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย เพื่อเยี่ยมเยียนบุคลากร สช.อ.สะบ้าย้อย โรงเรียนบาโงยดูรียันอิสลามศึกษา โรงเรียนอิรซาดุลอิสลามียะห์ ต.จะแหน และโรงเรียนศาสน์มุสลิมวิทยา ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

Read more