คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2559

ดร. วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2559 ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย

Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2559

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2560

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 นี้

Read more

ดร. ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.จ.สงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560

วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2560

ดร ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.จ.สงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560 โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

Read more

ดร. วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยบุคลากร สช.อ.สะบ้าย้อย ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre O-NET

วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2560 ดร. วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยบุคลากร สช.อ.สะบ้าย้อย ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนรุ่งภิญโญ และโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ อ.สะบ้าย้อย

Read more

บุคลาสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย เข้าพบคณะผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

บุคลาสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย เข้าพบคณะผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เพื่อมอบกระเช้าในวาระดิถีขึ้นปีใหม่

Read more

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ ๔ การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอิสลาฮุดดีน

Read more

ดร.วาทิต มีสนุ่น รอง ผอ.สช.จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมที่ 4 การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา

ดร.วาทิต มีสนุ่น รอง ผอ.สช.จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมที่ 4 การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน ปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนสามัคคีพัฒนาศึกษา

Read more