นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ ๔ การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิยามูลนิธิ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

Read more

สช.อ.เทพา ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดเตรียมจัดงานวัฒนธรรมอำเภอเทพา

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ดำเนินการประชุมโรงเรียนเอกชนในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวัฒนธรรมอำเภอเทพา งานย้อนรอยตำนาน เล่าขานเมืองเทพา

Read more

สช.อ.เทพา ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเทพา จัดโครงการพบเด็กหน้าเสาธงตั้งวงคุยกับครูฯ

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเทพา โดยมี นายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพ เป็นประธานตรวจเยี่ยมตาม”โครงการพบเด็กหน้าเสาธงตั้งวงคุยกับครูในโรงเรียนเอกชนในระบบ

Read more

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานเปิดค่ายลูกเสือโรงเรียนมูลนิธิอิติซอมวิทยา

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายลูกเสือ “กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา” ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา

Read more

นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยบุคลากรสช.ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนจริยศาสตร์

นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ลงพื้นที่เยี่ยมผู้บริหารและครูโรงเรียนจริยศาสตร์ อ.เทพา จ.สงขลา

Read more

คณะกรรมการตรวจสอบการขอจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความพร้อมสถาบันศึกษาปอเนาะญาลันนันบารู

นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความพร้อมการขอจดทะเบียนจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะญาลันนันบารูเกาะแลหนัง

Read more

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ สนามสอบโรงเรียนเอกชนในสังกัด

Read more

นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.สงขลา ประธานเปิดงานวันครูโรงเรียนเอกชนเขตพื้นที่อำเภอเทพา

นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทพาบีช รีสอร์ท ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา จัดโดย สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ร่วมกับ เครือข่ายโรงเรียนเอกชนอำเภอเทพา

Read more

นางนิชาภา มณีรัตน์ รักษาราชการแทนผอ.สช.อ.เทพา ประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

นางนิชาภา มณีรัตน์ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา อ.เทพา จ.สงขลา  พร้อมนี้ น.ส.สุมา หัดขะเจ ร่วมจับฉลากมอบของรางวัให้แก่นักเรียนเนื่องในวันเด็กด้วยเช่นกัน

Read more

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการ ” PSW Open House 2017″

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการ ” PSW Open House 2017″ ณ โรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ อ.เทพา จ.สงขลา

Read more