ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา

นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา เป็นประธานเปิดป้ายอาคารสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา

Read more

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมงานสมทบทุนเดือนรอมฎอนโรงเรียนมูลนิธิอิติซอมวิทยา

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ร่วมงานสมทบทุนเดือนรอมฎอนโรงเรียนมูลนิธิอิติซอมวิทยา

Read more

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานมอบอินทผลัมและประชุมโครงการนิเทศการดำเนินงานศูนย์ฯตาดีกา

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา เป็นประธานในการมอบอินทผลัมเนื่องในเดือนรอมฎอน และประชุมโครงการนิเทศติดตามการดำเนินงานกิจการศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

Read more

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนฯ

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายโยธาธิการ เทศบาลตำบลลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา ลงพื้นที่ประเมินความพร้อมอาคารสถานที่ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด

Read more

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน

นายอาคม สุติพงษ์ (รองผอ.สช.สงขลา ปฏิบัติหน้าที ผอ.สช.อ.เทพา) เป็นประธาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

Read more

ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธี “มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลเทพา”

13 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ สช.เทพา ร่วมเป็นเกียรติ ใน พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย และชมการแสดงจากนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา

Read more

รองอาคม สุชาติพงษ์ เยี่ยมสนามสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง LAS ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเอกชนสังกัด

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 รองอาคม สุชาติพงษ์ (รอง ผอ.สช.จ.สงขลา ปฏิบัติการ ผอ.สช.อ.เทพา) พร้อมคณะกรรมการ เยี่ยมสนามสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง (Local Assessment System : LAS)

Read more