คณะกรรมการฯลงพื้นที่ตรวจพิจารณาการขอใช้อาคารเรียนโรงเรียนอุปถัมภ์ศาสน์ ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาตรวจความพร้อมการขออนุญาตใช้อาคารเรียน จากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา องค์การบริหารส่วนตำบลลำไพล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา ลงพื้นที่ตรวจการขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียนอุปถัมภ์ศาสน์ ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา

Read more

คณะกรรมการฯชุดที่ ๓ ลงพื้นที่ตรวจนิเทศ ติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ

คณะกรรมการฯ ชุดที่ ๓ (สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้ง ๔ อำเภอ : จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) ลงพื้นที่เพื่อตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

Read more

คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบเขตพื้นที่อำเภอเทพา

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนิติธรรมพิทยานุสรณ์ อ.เทพา จ.สงขลา

Read more

การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

นายอาคม สุชาติพงษ์(รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา เป็นประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานและพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน

Read more

โครงการพบนักเรียนหน้าเสาธงตั้งวงคุยกับครูโรงเรียนอุปถัมภ์ศาสน์

นางนิชาภา มณีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ร่วมโครงการ พบนักเรียนหน้าเสาธงตั้งวงคุยกับครูโรงเรียนอุปถัมภ์ศาสน์ อ.เทพา จ.สงขลา

Read more

นางนิชาภา มณีรัตน์ หน.กลุ่มบริหารงานทั่วไป สช.อ.เทพา ร่วมงานย้อนรอยตำนาน เล่าขานเมืองเทพา ๗๘๐ ปี

นางนิชาภา มณีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอเทพา ร่วมจัดนิทรรศการและเดินขบวนงาน “ย้อนรอยตำนาน เล่าขานเมืองเทพา ๗๘๐ ปี”

Read more

นางนิชาภา มณีรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ สช.อ.เทพา ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทพา

นางนิชาภา มณีรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรและให้โอวาทแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นอนุบาล ๓ โรงเรียนอนุบาลเทพา อ.เทพา จ.สงขลา

Read more

คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ

คณะกรรมการตรวจการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเบื้องต้นของอาคารเรียนและห้องเรียนประกอบในการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ณ โรงเรียนนิติธรรมพิทยานุสรณ์ ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

Read more

นางนิชาภา มณีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป สช.อ.เทพา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเทพา

นางนิชาภา มณีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเทพาสัญจร ณ หาดเขาล้อน บ้านปากบางสะกอม อ.เทพา จ.สงขลา

Read more

คณะกรรมการ สช.อ.เทพา ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบการอ่านของนักเรียนชั้น ป.๑

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบการอ่านของนักเรียนชั้น ป.๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ โรงเรียนรัศมีธรรมวิทยา , โรงเรียนอนุสรณ์เตรียมปัญญา ,โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ,โรงเรียนดารุสสลาม และโรงเรียนรักษ์อิสลาม อ.เทพา จ.สงขลา

Read more