นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยบุคลากรสช.ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนจริยศาสตร์

นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ลงพื้นที่เยี่ยมผู้บริหารและครูโรงเรียนจริยศาสตร์ อ.เทพา จ.สงขลา

Read more

คณะกรรมการตรวจสอบการขอจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความพร้อมสถาบันศึกษาปอเนาะญาลันนันบารู

นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความพร้อมการขอจดทะเบียนจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะญาลันนันบารูเกาะแลหนัง

Read more

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ สนามสอบโรงเรียนเอกชนในสังกัด

Read more

นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.สงขลา ประธานเปิดงานวันครูโรงเรียนเอกชนเขตพื้นที่อำเภอเทพา

นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทพาบีช รีสอร์ท ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา จัดโดย สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ร่วมกับ เครือข่ายโรงเรียนเอกชนอำเภอเทพา

Read more

นางนิชาภา มณีรัตน์ รักษาราชการแทนผอ.สช.อ.เทพา ประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

นางนิชาภา มณีรัตน์ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา อ.เทพา จ.สงขลา  พร้อมนี้ น.ส.สุมา หัดขะเจ ร่วมจับฉลากมอบของรางวัให้แก่นักเรียนเนื่องในวันเด็กด้วยเช่นกัน

Read more

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการ ” PSW Open House 2017″

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการ ” PSW Open House 2017″ ณ โรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ อ.เทพา จ.สงขลา

Read more

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอเทพาที่ประสบอุทกภัย

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอเทพาที่ประสบอุทกภัย

Read more

เจ้าหน้าที่ สช.อ.เทพา ลงพื้นที่ตรวจนักเรียนซ้ำซ้อนโรงเรียนเอกชนในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ข้าราชการและพนักงานราชการสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจนักเรียนซ้ำซ้อนโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Read more

สช.อำเภอเทพาร่วมเป็นเกียรติในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมต้านภัยยาเสพติด

เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ร่วมเป็นเกียรติในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมต้านภัยยาเสพติด ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) นูรุดดีน

Read more