ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน “รุ่งโรจน์เกมส์ 2016”

ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.จ.สงขลา และ เจ้าหน้าที่สช. อ.จะนะ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน “รุ่งโรจน์เกมส์ 2016”

Read more