ประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

วันนี้ (7 กันยายน 2559) ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.จ.สงขลาและคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

Read more